Bảng Giá

LƯU Ý:

  • Thanh toán 100% tại thời điểm ký hợp đồng
  • Bảng giá trên đã bao gồm 10 năm dịch vụ
  • Nhưng lô giáp đường lớn, vườn cảnh quan, 2 mặt tiền sẽ tăng thêm từ 2.000.000đ
  • Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/09/2019
  • Giá trên là giá trị tạm tính và chưa bao gồm VAT.

Bảng giá đồi Kim Quy

KHU VỰC LOẠI DIỆN TÍCH GIA BÁN/M2
K1 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2…. ĐÃ HẾT
K2 40m2, 50m2, 60m2, 70m2, 80m2…. 14.500.000
K3 50m2, 100m2, 150m2, 200m2… 14.000.000
K4 66m2, 100m2, 150m2, 200m2, 500m2…. 15.000.000
K5 100m2, 200m2, 300m2, 500m2…. 15.000.000

Bảng giá đồi Kim

KHU VỰC LOẠI DIỆN TÍCH GIA BÁN/M2
D8-1, D8-2 ĐÃ HẾT
D6-3-4-5 ĐÃ HẾT
D4-1-2 ĐÃ HẾT
D4-3 ĐÃ HẾT
D5 155m2, 310m2, 620m2…. 10.000.000
D6-2bVip 25m2, 50m2, 75m2, 100m2…. 15.000.000
D6-2A 25m2, 50m2, 75m2, 100m2…. 12.500.000

Bảng giá đồi Mộc

KHU VỰC LOẠI DIỆN TÍCH GIA BÁN/M2
E7 – E6 – E1 ĐÃ HẾT
E5-1 ĐÃ HẾT
E2-1 70m2, 140m2…. 9.000.000
E2-2 22,5m2, 45m2, 90m2…. 9.800.000
E2-3 20m2, 45m2, 50m2, 90m2, 100m2… 9.800.000
E2-4 20m2, 40m2, 60m2…. 9.800.000
E2-5 31,5m2, 63m2…. 9.800.000
E3-1 20m2, 30m2, 40m2, 50m2, 60m2…. 8.800.000
E4-1 50m2, 100m2, 150m2, 200m2 9.500.000

Bảng giá đồi Hỏa

KHU VỰC LOẠI DIỆN TÍCH GIA BÁN/M2
H1 ĐÃ HẾT
H2 ĐÃ HẾT
H3 ĐÃ HẾT
H4 30,25m2 8.800.000
H4 (55m2) 55m2 10.000.000
H5-1 100m2, 200m2, 300m2, 400m2… 9.500.000
H5-2 100m2, 200m2, 300m2, 500m2…. 10.000.000
H5-3 48m2, 96m2,…. 16.000.000
H5-3A 48m2, 96m2,…. 9.500.000
H5-3 VIP 207m2…. 20.000.000

Bảng giá đồi Thổ

KHU VỰC LOẠI DIỆN TÍCH GIA BÁN/M2
T1-1-2-3-4-5 14.000.000
T2-1-2-3 15.000.000
T3, T4, T5 24,m2, 48m2,…. 8.800.000
T3, T4, T5 54m2, 108m2… 9.000.000
T6 – 24m2 24m2, 48m2…. 8.800.000
T6 – 54m2 54m2, 108m2… 13.500.000
T6 VIP – 54m2 54m2, 108m2…. 18.000.000
T7 50m2, 70m2, 75m2, 157m2…. 9.000.000